Odber noviniek

Kontaktujte nás

Naša linka je dostupná 08:00-16:30 v pracovných dňoch

Telefón:+421(0)58 733 1562

Kontaktujte našu hotline

Tieto informácie sa odovzdávajú ďalej podľa našich najlepších znalostí, skúseností  a presvedčení.

Sú určené výhradne pre záujemcov a pre ďalšie vzdelávanie a nemali by sa chápať ako diagnostické alebo terapeutické pokyny.

Nezodpovedáme za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z používania informácií.

Ak máte podozrenie z ochorenia, poraďte sa so svojím lekárom alebo alternatívnym lekárom.