predávkovanie a alergie
V prípade užívania vitamínu K sú alergické reakcie prípustné, no akékoľvek predávkovanie vitamínom K1 ani K2 nebolo doposiaľ zistené. Výnimkou je vitamín K3 (menadion), ktorý môže u dojčiat vyvolať toxicitu pečene, žltačku a hemolytickú anémiu. [38] Horná hranica maximálneho príjmu vitamínu K2 nebola doposiaľ stanovená žiadnou zdravotnou organizáciou.

Ako pôsobí vitamín K2 na športovcov?
Hlavným benefitom vitamínu K2 pre športovcov môže byť jeho pomerne vysoká schopnosť zlepšovať pevnosť kostí. „180 miligramová denná dávka MK2 významne znižuje stratu kostnej hmoty v súvislosti s pokročilím vekom, a tým zmierňuje následky osteoporózy,“ tvrdí Dr. Cees Verrmeer, vedúci významnej výskumnej štúdie z roku 2013. Zistené výsledky potvrdili hypotézu, že dlhodobý príjem vitamínu K2 ovplyvňuje zdravie kostí oveľa výraznejšie než jeho krátkodobé požívanie. 
 
Vitamín K2 v spojení s D3 je výborným výživovým doplnok pre športovcov, pretože zlepšuje rovnováhu vápnika, ktorý je hlavným minerálom v metabolizme kostí. Aj ďalšie výskumy vykonané na športovcoch preukázali pozitívny vplyv vitamínu K2 na zdravie kostí. U tých, ktorí už majú so zraneniami spôsobenými osteoporózou skúsenosti, vitamín K2 znižuje riziko podvrtnutia členku, poškodenie bedrového kĺbu, stehennej kosti, ale aj rôznych zlomenín

Zápal svalov býva ďalším častým ochorením, ktoré vo veľkej miere postihuje v prevažnej miere športovcov. Príčinou tohto neduhu je nadmerné preťažovanie a striedanie svalov a jeho pôvodcom môže byť roztrúsená skleróza alebo lupus. Aj na toto je „káčko“ účinným liekom, pretože už viacero štúdií preukázalo kladný účinok vitamínu K2 na rôzne autoimunitné ochorenia. Napríklad aj na spomínanú sklerózu. 

 Zdroje:
Brody T. Nutritional Biochemistry. 2nd edition. San Diego: Academic Press; 1999.
NattoPharma. New study shows evidence that MenaQ7 Positively Impacts Inflammation. 2013.
 International Health and Science Foundation. All About Vitamin K2.
 Geleijnse, M., Johanna, a kol. Dietary Intake of Menaquinone Is Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The Rotterdam Study. The American Society for Nutritional Sciences. 2004.
 Flore, R., a kol. Something more to say about calcium homeostasis: the role of vitamin K2 in vascular calcification and osteoporosis. Rome: Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013. 
 Ediz, L., a kol. Complex regional pain syndrome: a vitamin K dependent entity? Med Hypotheses. 2010. 
 Kaneki, M. Vitamin K2 as a protector of bone health and beyond. Clin Calcium. 2005. [online].
Knapen, M., H., J., a kol. Vitamin K2 supplementation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women. Osteoporos Int. 2007. [online].
 Maresz, K. Proper Calcium Use: Vitamin K2 as a Promoter of Bone and Cardiovascular Health. Encinitas: Integr Med. 2015. [online].
 Asmar, M., S. El, a kol. Vitamin K Dependent Proteins and the Role of Vitamin K2 in the Modulation of Vascular Calcification: A Review. Oman Med J. 2014. [online].
 Gast, G., C., a kol. A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009. [online].
 Thaweboon, S.m a kol. Induction of type I collagen and osteocalcin in human dental pulp cells by retinoic acid. Southeast Asian J. Trop Med Public Health. 2005. [online].
 Huang, G., T., a kol. Formation of odontoblast-like cells from cultured human dental pulp cells on dentin in vitro. J Endod. 2006. [online].
 Shea, K., M., a kol. Vitamin K and Vitamin D Status: Associations with Inflammatory Markers in the Framingham Offspring Study. Am J Epidemiol. 2008. [online].
 Bansal, T., a kol. C-Reactive Protein (CRP) and its Association with Periodontal Disease: A Brief Review. J Clin Diagn Res. 2014. [online].
Shea, M. K., a kol. Vitamin K and Vitamin D Status: Associations with Inflammatory Markers in the Framingham Offspring Study. Am J Epidemiol. 2008. [online].
 Ebina, K., a kol. Vitamin K2 administration is associated with decreased disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2013. [online].
 Moriya, M., a kol. Vitamin K2 ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in Lewis rats. J Neuroimmunol. 2005. [online].
 VIB. Vitamin K2: new hope for Parkinson's patients. 2012. [online].
Nimptsch, K., a kol. Dietary intake of vitamin K and risk of prostate cancer in the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Heidelberg). Am J Clin Nutr. 2008. [online].
 Yoshida, T., a kol. Apoptosis induction of vitamin K2 in lung carcinoma cell lines: the possibility of vitamin K2 therapy for lung cancer. Int J Oncol. 2003. [online].
Zhong, J., H., a kol. Postoperative use of the chemopreventive vitamin K2 analog in patients with hepatocellular carcinoma. PLoS One. 2013. [online].
 Mizuta, T., a kol. The effect of menatetrenone, a vitamin K2 analog, on disease recurrence and survival in patients with hepatocellular carcinoma after curative treatment: a pilot study. Cancer. 2006. [online].
Ishizuka, M. Effect of menatetrenone, a vitamin k2 analog, on recurrence of hepatocellular carcinoma after surgical resection: a prospective randomized controlled trial. Anticancer Res. 2012. [online].
Robins, R., S., a kol. Vascular Gas6 contributes to thrombogenesis and promotes tissue factor up-regulation after vessel injury in mice. Blood. 2013. [online].
 Rothlin, C., V., a kol. Tyro3, Axl, and Mertk receptor signaling in inflammatory bowel disease and colitis-associated cancer. Inflamm Bowel Dis. 2014. [online].
 Tjwa, M., a kol. Pleiotropic role of growth arrest-specific gene 6 in atherosclerosis. Curr Opin Lipidol. 2009. [online].
Yamamoto, T., a kol. Involvement of hepatoma-derived growth factor in the growth inhibition of hepatocellular carcinoma cells by vitamin K2. J Gastroenterol. 2009. [online].
 Ferland, G. Vitamin K and the Nervous System: An Overview of its Actions. Adv Nutr. 2012. [online].
Choi, J., H., a kol. Vitamin K2 Supplementation Improves Insulin Sensitivity via Osteocalcin Metabolism: A Placebo-Controlled Trial. Diabetes Care. 2011. [online].
Okuyama, H., a kol. Medicines and Vegetable Oils as Hidden Causes of Cardiovascular Disease and Diabetes. Pharmacology. 2016. [online].
Walther, B., a kol. Menaquinones, Bacteria, and the Food Supply: The Relevance of Dairy and Fermented Food Products to Vitamin K Requirements. Adv Nutr. 2013. [online].
 Walther, B., a kol. Menaquinones, Bacteria, and the Food Supply: The Relevance of Dairy and Fermented Food Products to Vitamin K Requirements. Adv Nutr. 2013. [online].
 Schurgers, L., J., a kol. Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7. Blood. 2007. [online].
 Examine.com. Vitamin K. [online].
 Masterjohn, Ch, a kol. On the Trail of the Elusive X-Factor: A Sixty-Two-Year-Old Mystery Finally Solved. The Weston A. Price Foundation. 2008. [online].
Oliva, A., a kol. Effect of retinoic acid on osteocalcin gene expression in human osteoblasts. Biochem Biophys Res Commun.1993. [online].
Ferland G. Vitamin K. In: Erdman Jr. JW, Macdonald IA, Zeisel SH, eds. Present Knowledge in Nutrition. 10th ed. Ames: Wiley-Blackwell. 2012.
 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Vitamin K. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, D.C.: National Academy Press. 2001.
 Weber, P. Vitamin K and bone health. Nutrition. 2001. [online].