* povinné polia

Cena za diagnostiku:17,00 €+DPH.

Firma CaVi s.r.o. prevádza diagnostiku jedine v sídle CaVi s.r.o.

Po prevedení diagnostiky spoločnosť CaVi s.r.o. informuje zákazníka.

V prípade, že sa zákazník rozhodne dať opraviť kávovar spoločnosti CaVi s.r.o., cena za diagnostiku nebude účtovaná !

Cena za opravu po diagnostike: hodinová sadzba 25,56 € +DPH/hod.

Firma CaVi s.r.o. prevádza opravu jedine v sídle CaVi s.r.o.

>Obchodné podmienky si môžete prečítať tu<

Pri preprave kávovaru žiadame dodržať nasledovné pokyny:

  • najmä v zimných mesiacoch je dôležité aby ste odstránili vodu z celého systému podľa návodu. Ak si neviete poradiť obráťte sa na nás
  • odstránite zvyškovú vodu z nádržky na vodu a výlevky
  • odstránite z odpadu kávu a vodu
  • vyprázdnite čo najviac zásobník zrnkovej kávy a následne ho vysajte vysávačom
  • kávovar bezpečne zabaľte (najlepšie do originálnej krabice s výplňou) aby sa cestou nepoškodil
  • pri balení dbajte na to, aby bol kávovar uložený hlavou (hornou časťou) hore

Ochrana osobných údajov:

Zákazník vyplnením formulára potvrdzuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ internetovej stránky www.cavi-blasercafe.sk spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou poskytnutia údajov potrebných na doručenie tovaru dopravnou firmou. Na žiadosť zákazníka budú jeho osobné údaje z databázy vymazané. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi a ich ochrany.

CaVi s.r.o.

Telefon: +421(0)58 733 1562

Email: cavi-blasercafe@kidrv.sk